Lukioon - page 18-19

16
HELSINGIN
SUOMALAINEN
YHTEISKOULU
YYY U[M ƒ
AVOIMET OVET
Ti 17.1.2017 klo 13.00 (kielilinja),
klo 14.00 (IB-linja suomeksi),
klo 15.00 (IB-linja englanniksi).
Ti 7.2.2017 klo 18.00 kielilinjan ja
IB-linjan yhteinen esittelytilaisuus
hakijoille ja huoltajille.
Muista ajoista voi sopia opinto-ohjaajan
kanssa.
Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa voit
opiskella kielilinjalla tai kansainväliseen IB-tutkintoon
johtavalla linjalla. Lukiossa opiskelijoita on noin 480.
SYK:ssa toimivat myös perusopetuksen vuosiluokat
3–9.
KIELILINJA
IB-LINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Kielilinjojen alimmat toteutuneet keskiarvot: ranska
8,58, saksa 8,33, venäjä 8,57, englanti 9,33, lyhyet
kielet 8,69.
IB-linjan alin pistemäärä 17.05/20
OPISKELU LUKIOSSA
Lukiolla on laaja kieliohjelma. Opetuksessa paino-
tetaan kommunikaatiovalmiuksia ja itseilmaisua.
Matemaattis-luonnontieteellisiä kursseja on tarjolla
runsaasti. IB-linjalla suoritetaan International Bacca-
laureate -tutkinto, jossa opetuskielenä on englanti.
Ensimmäinen vuosi opiskellaan osin lukion kielilinjan
rinnalla.
LUKIODIPLOMIT
Kuvataide, liikunta, teatteri, musiikki, kotitalous,
media
KIELITARJONTA
A-kielet: ranska, saksa, venäjä, englanti
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa, venäjä
B3: espanja, italia, ranska, saksa, venäjä
YHTEISTYÖ
Lukiolla on tiedelukioyhteistyötä Helsingin yliopiston
sekä avoimen yliopiston kanssa. Koululla on ystä-
vyyskouluja Espanjassa, Ranskassa, Saksassa ja
Venäjällä. Lukiolaisia osallistuu mm. MEP-ohjelmaan
ja United Nations International Schoolin YK-seminaa-
riin. Koulu on mukana IB-koulujen verkostossa.
VALINTAPERUSTEET
Lukion A-ranskan, -saksan, -venäjän tai englannin kie-
len linjalle haettaessa opiskelijalla tulee olla päättö-
todistuksessaan kyseisestä A1-kielestä arvosana tai
kyseisestä A2-kielestä arvosana tai suoritusmerkin-
tä. Lyhyiden vieraiden kielten linjalle haetaan pelkäs-
tään lukuaineiden keskiarvon perusteella. IB-linjan
pääsykoe perjantaina 21.4.2017 klo 9.30.
OPISKELUMAKSU
+$ VWVMKPVQOCMUW P Ż XWQPPC
LIIKENNEYHTEYDET
Bussit 39, 39A, 45, 50, 52, 59, 552
sekä 550 Jokeri-linja
Juna Huopalahti
Raitiovaunu 10
YHTEYSTIEDOT
Isonnevantie 8, 00320 Helsinki, ETELÄ-HAAGA
Rehtori Jukka Tanska
LWMMC VCPUMC"U[M ƒ
Lukion apulaisrehtori Marja Jegorenkov
,
OCTLC LGIQTGPMQX"U[M ƒ
Opinto-ohjaaja Hannele Rubin
,
JCPPGNG TWDKP"U[M ƒ
IB-apulaisrehtori ja -ohjaaja Minna Ankkuri
,
OKPPC CPMMWTK"U[M ƒ
17
HELSINGIN UUSI
YHTEISKOULU
YYY W[M ƒ
AVOIMET OVET
To 26.1.2017 klo 14.00 alkaen.
Tilaisuus huoltajille klo 18.30.
Uuden yhteiskoulun lukio sijaitsee hyvien yhteyksien
varrella Pihlajamäessä. Yleislinjan lisäksi lukiossa on
kuvataidelinja. Lukiossa on kuusijaksojärjestelmä
ja 90 minuutin oppitunnit. Oppitunnit alkavat vasta
9.00, useimmat tunnit päättyvät klo 14.30.
YLEISLINJA, aloituspaikkoja 70
KUVATAIDELINJA, aloituspaikkoja 20
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Yleislinjan alin keskiarvo 7,58
OPISKELU LUKIOSSA
Kuusijaksojärjestelmän ansioista yhtä aikaa opiskel-
laan keskimäärin viittä ainetta. Abivuonna ensimmäi-
sen jakson kurssit ehditään käydä läpi ennen syksyn
ylioppilaskirjoituksia.
Valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien
lisäksi kuvataidelinjalla opiskellaan useita koulukoh-
taisia syventäviä ja soveltavia kursseja. Linjan kurs-
seilla kokeillaan perinteisiä ja uusia taiteen keinoja
rohkeasti soveltaen.
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ruotsi
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa, espanja
B3: ranska, saksa, espanja
LUKIODIPLOMIT
.uvataide kirjallisuus liikunta
VALINTAPERUSTEET
Yleislinjalle peruskoulun päättötodistuksen lukuai-
neiden keskiarvo.
Kuvataidelinjalle valittaessa otetaan huomioon luku-
aineiden keskiarvon lisäksi painotettuna kuvataiteen
RȇȇVVȘCTXQUCPC RCKPQMGTTQKP .KUȇMUK JCMKLC UCC
0–2 pistettä kirjallisista suosituksista ja lisänäytöis-
tä. Tarkemmat ohjeet lukion verkkosivulla.
LIIKENNEYHTEYDET
Bussit: 54, 69, 71, 71V, 72, 79, 552, 554 ja 554K
P- ja I-juna: Pukinmäki
YHTEYSTIEDOT
Lucina Hagmanin kuja 4, 00710 Helsinki,
PIHLAJAMÄKI
Rehtori Katri Hirvonen
, 0400 292 616,
MCVTK JKTXQPGP"W[M ƒ
Apulaisrehtori Saara Ikonen
, 040 584 7849,
UCCTC KMQPGP"W[M ƒ
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17 20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36
Powered by FlippingBook