Lukioon - page 24-25

22
ISH is an IB World School accredited to offer all
three IB programmes: the Primary Years Programme
2;2 HQT UVWFGPVU KP ITCFGU - VJG /KFFNG ;GCTU
2TQITCOOG /;2 HQT ITCFGU
CPF VJG &KRNQOC
Programme for grades 11-12. ISH has 360 students
representing more than 40 nationalities.
STUDYING IN GRADES 10-12 (LUKIO)
6JG ƒTUV [GCT QH ūNWMKQŬ KU VJG ƒPCN [GCT QH /KFFNG ;GCTU
2TQITCOOG /;2 CV +5* )TCFG UVWFGPVU YKNN
prepare for ISH high school diploma and IB Diploma
2TQITCOOG VJTQWIJ VJG ƒPCN [GCT QH /;2 +P )TCFGU
11 and 12, all students are given the opportunity
to do additional requirements to qualify for the IB
Diploma Programme. ISH diploma is equivalent to an
American high school diploma.
FOREIGN LANGUAGES
The medium of education is English. Other
languages offered are Finnish, French and Spanish.
CO-OPERATIONWITH OTHER INTER-
NATIONAL SCHOOLS
ISH students have the opportunity to compete in
sports and academic tournaments in the Central
'CUV 'WTQRGCP 5EJQQNU #UUQEKCVKQP %''5#
INTERNATIONAL
SCHOOL OF
HELSINKI
YYY KUJGNUKPMK ƒ
OPEN HOUSE
ISH does not organize an Open
House, a visit can be arranged by
calling the school.
ADMISSION REQUIREMENTS
ISH is a non-selective school and entrance exams
are not required. School has a round-a-year
admission and does not belong to the joint application
system. Application forms and more information
about the admissions process can be found from
YYY KUJGNUKPMK ƒ
TUITION FEES
ISH has tuition fees. Please see the latest Fee
5EJGFWNG CV YYY KUJGNUKPMK ƒ
INTERNATIONAL STUDENT LEADER-
SHIP SCHOLARSHIP
Scholarships are awarded to students entering either
)TCFG QT
UV CPF PF [GCT QH NWMKQ %CP-
didates must have permanent residential status
in Finland. Scholarship application period is from
10 January to 1 March. For more information
about the scholarship requirements, please email
KUJ UEJQNCTUJKR"KUJGNUKPMK ƒ
PUBLIC TRANSPORTATION
Ruoholahti metro station and bus stops in the area
Tram 9
CONTACT DETAILS
Head of School, Mr. Peter Welch
,
VGN
RGVGTY"KUJGNUKPMK ƒ
Deputy Head of School, Mr. Robin Schneider
,
VGN
TQDKPU"KUJGNUKPMK ƒ
Admissions&Communications Coordinator,
Ms. Katja Lehtonen
, tel. 09-6866 1625,
MCVLCN"KUJGNUKPMK ƒ
23
KANSAINVÄLISEN
LIIKETOIMINNAN
LUKIO
Lauttasaaren
ƼĘƋåĜŸĩŅƚĬƚ
YYY MXN NWMKQ ƒ
Lauttasaaren yhteiskoulu on perustettu vuonna
1945. Koulussamme toimii Kansainvälisen liiketoi-
minnan lukio, jossa on noin 300 opiskelijaa.
KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN LINJA
YLEISLINJA
SISÄÄNPÄÄSYRAJA 2016
Yleislinjan alin keskiarvo 8,58
Kansainvälisen liiketoiminnan linjan alin pistemäärä
16,58/20
OPISKELU LUKIOSSA
Kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa opiskellaan
lukion valtakunnallisten pakollisten ja syventävien
kurssien lisäksi taloussivistyksen perusteita. Kaikki
QRKUMGNKLCV UWQTKVVCXCV MCMUK
MCPUCKPXȇNKUGP NKKMG-
toiminnan peruskurssia, jotka tukevat opiskelua läpi
lukio-opintojen. Lukiossa on useita erikoiskursseja ja
myös kieliä voi opiskella laajasti. Yleislinjalle otetaan
60 opiskelijaa. Yleislinjalaiset rakentavat oman opin-
topolkunsa ja valmiita polkuja ovat Tiede- ja tekniikka
sekä Luova. Tiede- ja tekniikkapolulla opetus toteu-
tetaan mm. yhteistyössä Aalto-yliopiston Aaltonaut-
ohjelman kanssa projektioppimisena. Luova-polun
opiskelijat tekevät yhteistyötä eri taidealojen osaaji-
en kanssa. Kansainvälisen liiketoiminnan linjalle py-
ritään erillisellä sisäänpääsyllä ja aloituspaikkoja on
40. Linjalla opiskellaan osittain yrityksissä ja korkea-
kouluissa. Opinnot ovat poikkitieteellisiä.
KIELITARJONTA
A-kielet: englanti, ranska, ruotsi, saksa
B1: ruotsi
B2: ranska, saksa, italia, venäjä
B3: italia, ranska, saksa, venäjä, kiina
LUKIODIPLOMIT
Kuvataide ja musiikki
YHTEISTYÖ
Lykissä toteutetaan tuotesuunnitteluprojekteja ja
yrittäjyyshankkeita eri yhteistyötahojen kanssa. Kan-
sainvälistä yhteistyötä tehdään Euroopassa, Kiinas-
sa ja Yhdysvalloissa.
VALINTAPERUSTEET
Yleislinjalle opiskelijat valitaan lukuaineiden keskiar-
von perusteella. Kansainvälisen liiketoiminnan linjal-
le valinta tehdään päättötodistuksen lukuaineiden
keskiarvon ja motivaatiokirjeen sekä siihen liittyvän
JCCUVCVVGNWP RQJLCNVC .KUȇVKGVQC YYY MXN NWMKQ ƒ LC
YYY NCWVVCUCCTGP[JVGKUMQWNW ƒ
LIIKENNEYHTEYDET
Länsimetro sekä Espoon T-bussit.
Bussi 20x
YHTEYSTIEDOT
Isokaari 19, 00200 Helsinki, LAUTTASAARI
Rehtori Maarit Paldanius
, 040 844 0296,
OCCTKV RCNFCPKWU"NCWVVCUCCTGP[JVGKUMQWNW ƒ
Opinto-ohjaaja Kati Taipale
, 045 773 10942,
MCVK VCKRCNG"NCWVVCUCCTGP[JVGKUMQWNW ƒ
Opinto-ohjaaja Ville-Pekka Eerola
, 045 773 24551,
XKNNG RGMMC GGTQNC"NCWVVCUCCTGP[JVGKUMQWNW ƒ
KVL-linjajohtaja Mia-Stiina Heikkala
,
040 569 2555,
OKC UVKKPC JGKMMCNC"NCWVVCUCCTGP[JVGKUMQWNW ƒ
AVOIMET OVET
Torstaina 9.2.2017 klo 13.30
ja vanhemmille klo 18.00
1...,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23 26-27,28-29,30-31,32-33,34-35,36
Powered by FlippingBook