Lukioon - page 2-3

Julkaisija:
Yksityiskoulujen Liitto yhteistyössä
Helsingin yliopiston normaalikoulujen
ja valtion koulujen kanssa.
Yksityiskoulun Liitto ry
Fredrikinkatu 61 A
00100 Helsinki
Puh: 050 3799 599
s posti: tsto#yksityiskoulut.ͤ
OPPIVELVOLLISUUS
ON OHI,
VOIT VALITA
OPPIMISEN
VAPAUDEN!
Kädessäsi on uusi Lukioon! –opas. Se on tehty
palvelemaan Sinua ja vanhempiasi hyvä yhdeksäs-
luokkalainen, kun pohdit jatko-opintovaihtoehtoja.
Lukioon! -oppaaseen on koottu kaikki
olennainen tieto Helsingin lukioiden
yhteishausta.
Ohjauksellisessa osassa
kerrotaan lukio-opinnoista ja ylioppilaskirjoituksista.
Löydät myös päivämäärät,
joita kevään 2017 yhteishaussa noudatetaan.
Koulukohtaisessa osassa on esitelty ne lukiot,
jotka ovat osallistuneet tämän oppaan laatimi-
seen. Mukana on yksityisiä lukioita ja valtion
kouluja. Mukana olevia lukioita kuvaa oma-
leimaisuus ja yhteisöllisyys sekä oppilasmyönteinen
ilmapiiri. Esitellyistä lukioista kerrotaan olennaiset
perustiedot: mm. opiskelulinjat, vuoden 2016
sisäänpääsyrajat, valintaperusteet, kielitarjonta,
avointen ovien päivät sekä maksullisten koulujen
opiskelumaksut. Lukioissa ei ole lukukausimaksuja
muutamaa poikkeustalukuun ottamatta.
Oppaaseen voit
tutustua
myös osoitteessa
ƵƵƵţĬuĩioonţĀ
1 4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,...36
Powered by FlippingBook