Lukioon - page 4-5

PÄIVÄ- JAAIKUISLUKIOT HELSINGISSÄ
Alppilan lukio ZZZ.hel.ͤ ZZZ alppl ͤ
Apollon yhteiskoulun lukio ZZZ.apollonyhteiskoulu.ͤ
%rändö gymnasium ZZZ.hel.ͤ hki %rg sv (tusivu
(iran aikuislukio ZZZ.eira.ͤ
(lias koulun lukio ZZZ.eliaskoulu.ͤ
(nglantilaisen koulun lukio ZZZ.engs.ͤ
(tu 7öölön lukio ZZZ.hel.ͤ hki tyly ͤ (tusivu
*ymnasiet Lärkan ZZZ.hel.ͤ hki larkan sv (tusivu
Helsingin aikuislukio ZZZ.hel.ͤ hki helsinginaikuislukio ͤ (tusivu
Helsingin eurooppalainen koulu ZZZ.esh.ͤ
Helsingin kansainvälisen koulun lukio ZZZ.ishelsinki.ͤ
Helsingin kielilukio ZZZ.hel.ͤ hki itislu ͤ (tusivu
Helsingin kuvataidelukio ZZZ.hel.ͤ hki kuvatl ͤ (tusivu
Helsingin luonnontiedelukio ZZZ.hel.ͤ hki heltiedelu ͤ (tusivu
Helsingin medialukio ZZZ.hel.ͤ hki .hl ͤ (tusivu
Helsingin normaalilyseon lukio ZZZ.norssi.helsinki.ͤ
Helsingin ranskalais suomalaisen koulun lukio ZZZ.hrsk.ͤ
Helsingin 5udolI 6teiner koulun lukio ZZZ.rudolIsteinerkoulu.ͤ
Helsingin 6aksalaisen koulun lukio ZZZ.dsh.ͤ
Helsingin 6uomalaisen Yhteiskoulun lukio ZZZ.syk.ͤ
Helsingin 8uden Yhteiskoulun lukio ZZZ.uyk.ͤ
Helsingin yhteislyseon lukio ZZZ.hyl.ͤ
Helsingin yliopiston 9iikin normaalikoulun lukio ZZZ.vink.helsinki.ͤ
Herttoniemen yhteiskoulun lukio ZZZ.heryk.ͤ
.allion lukio ZZZ.hel.ͤ hki kallil ͤ (tusivu
.ulosaaren yhteiskoulun lukio ZZZ.ksyk.ͤ
Lauttasaaren yhteiskoulun lukio http: ZZZ.kvl lukio.ͤ
0aunulan yhteiskoulun lukio ja Helsingin matematiikkalukio ZZZ.mayk.ͤ
0unkkiniemen yhteiskoulun lukio ZZZ.munkka.ͤ
0äkelänrinteen lukio ZZZ.hel.ͤ hki mrl ͤ (tusivu
2ulunkylän yhteiskoulun lukio ZZZ.oulunkylanyhteiskoulu.ͤ
Pohjois Haagan yhteiskoulun lukio ZZZ.phyk.ͤ
5essun lukio ZZZ.hel.ͤ hki ressul ͤ (tusivu
5udolI 6teiner skolan i HelsingIors ZZZ.rudolIsteinerskolan.ͤ
6iEelius lukio ZZZ.hel.ͤ hki siEel ͤ (tusivu
6uomalais venäläisen koulun lukio ZZZ.svk.edu.hel.ͤ
7ölö gymnasium ZZZ.hel.ͤ ZZZ tolog sv
7öölön yhteiskoulun aikuislukio ZZZ.tyk.ͤ
7öölön yhteiskoulun lukio ZZZ.tyk.ͤ
9uosaaren lukio ZZZ.hel.ͤ hki vuolu ͤ (tusivu
3
SISÄLLYSLUETTELO
OPPIVELVOLLISUUS ON OHI, VOIT VALITA OPPIMISEN VAPAUDEN!
PÄIVÄ- JA AIKUISLUKIOT HELSINGISSÄ
2
YHTEISHAKU - KAIKKI HAKEVAT JATKOON!
4
TERVETULOA TUTUSTUMAAN LUKIOIHIMME
7
APOLLON YHTEISKOULU
8
ELIASKOULU
9
ENGLANTILAINEN KOULU
The English School
10
ESPOON STEINERKOULU
11
HELSINGIN EUROOPPALAINEN KOULU
12
HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAINEN KOULU
Lycæe üųanco-ĀnlanÚais ÚűHelsinĩi
13
HELSINGIN RUDOLF STEINER -KOULU
14
HELSINGIN SAKSALAINEN KOULU
15
HELSINGIN SUOMALAINEN YHTEISKOULU
16
HELSINGIN UUSI YHTEISKOULU
17
HELSINGIN YHTEISLYSEO
18
HELSINGIN NORMAALILYSEO
19
HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULU
20
HERTTONIEMEN YHTEISKOULU
21
INTERNATIONAL SCHOOL OF HELSINKI
22
KANSAINVÄLISEN LIIKETOIMINNAN LUKIO
Lauttasaaren yhteiskoulu
23
KULOSAAREN YHTEISKOULU
Kulosaari SeconÚary School
24
MAUNULAN YHTEISKOULU ja HELSINGIN MATEMATIIKKALUKIO
25
MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU
26
OULUNKYLÄN YHTEISKOULU
27
POHJOIS-HAAGAN YHTEISKOULU
28
SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KOULU
29
TÖÖLON YHTEISKOULU
30
VANTAAN STEINERKOULU
31
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,...36
Powered by FlippingBook