Lukioon - page 6-7

4
YHTEISHAKU - KAIKKI HAKEVAT JATKOON!
Peruskoulun jälkeen edessä on opiskelupaikan
valinta yhdessä huoltajan kanssa. Haluatko jatkaa
opintojasi lukiossa vai ammatillisessa oppilaitok-
sessa? Lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen
haetaan kevään yhteishaussa. Hakeminen tapahtuu
UȇJMȘKUGUVK QUQKVVGGUUC YYY QRKPVQRQNMW ƒ *CMWNQ-
makkeessa voit esittää viisi hakutoivetta oman kiin-
nostuksesi mukaisessa järjestyksessä. Hakutoiveita
ja -järjestystä et voi muuttaa hakuajan päättymisen
jälkeen. Samalla hakulomakkeella voit hakea niin lu-
kioihin kuin ammatillisiin oppilaitoksiin.
Kevään 2017 yhteishakuaika on 21.2.-14.3.2017.
Nettihaku sulkeutuu 14.3.2017 kello 15.00. Koulut il-
moittavat mahdolliset pääsy-, soveltuvuus- ja kieliko-
keiden ajankohdat. Kysy omalta oppilaanohjaajaltasi,
kuinka voisit valmistautua kokeisiin etukäteen.
Haluat varmasti onnistua valinnassasi. Tutustu-
essasi oppilaitoksiin, mieti omia kiinnostuksen
kohteitasi, osaamistasi, vahvuuksiasi ja tulevaisuu-
densuunnitelmiasi. Keskustele ajatuksistasi huolta-
jasi ja oman oppilaanohjaajasi kanssa. Kerää tietoa
oppilaitoksista ja niiden antamasta opetuksesta
vierailemalla oppilaitosten avoimien ovien päivillä ja
kotisivuilla. Hyvä tiedonlähde on myös Opintopolku
XGTMMQRCNXGNW YYY QRKPVQRQNMW ƒ
TULOKSET JUHANNUKSEKSI
- VARMISTA OPISKELUPAIKKASI
Saitko opiskelupaikan vai oletko varasijalla?
Yhteishaun tulos julkaistaan aikaisintaan 15.6.2017.
Oppilaitokset ilmoittavat hakijoille opiskelijavalin-
noistaan kirjeitse. Oppilaitokset ilmoittavat opiskele-
maan hyväksyttyjen ja julkaisuluvan hakulomakkees-
sa antaneiden opiskelijoiden nimet myös koulujen
kotisivuilla sekä ulko-ovilla ja ilmoitustauluilla. Ohjat-
tu ilmoittautuminen tehdään lukioissa muutamana
arkipäivänä heti yhteishaun tulosten julkaisemisen
jälkeen. Koulut ilmoittavat ilmoittautumispäivät hy-
väksymiskirjeessä. Ilmoittautumisen yhteydessä
tehdään yleensä ensimmäisen vuoden kurssivalin-
nat. Tilaisuudessa on mukana opinto-ohjaaja ja usein
myös tutor-opiskelijoita.
Sinun täytyy ilmoittaa oppilaitokseen opiskelupaikan
vastaanottamisesta tai peruuttamisesta viimeistään
29.6.2017 kello 16.00 mennessä. Ellet varmista opis-
kelupaikkaasi määräaikaan mennessä, oppilaitos voi
peruuttaa valinnan ja opiskelupaikkasi annetaan va-
rasijalla olevalle.
5
Tietoa lukioiÚen
valintaperusteista saat
lukioiÚen kotisivuilta,
avoimien ovien päiviltä
ja Opintopolusta
ŠƵƵƵţopintopolkuţĀšţ
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,...36
Powered by FlippingBook