Page 11
P. 11Elias-kouluwww.eliaskoulu.fi


Avoimien ovien päivät

Avoimet ovet pe 26.1.2018 klo 10.00 ­ 14.00.
Muista ajoista voitte sopia apulaisrehtorin
tai opinto­ohjaajan kanssa.
Elias­koulu on steinerkoulu, jonka lukiossa tarjotaan valta­
kunnallisten kurssien lisäksi myös monipuolisesti taito­ ja Opiskelumaksut
taideaineiden kursseja. Opiskelu on pääsääntöisesti luok­
kamuotoista. Elias­koulussa on oppilaita yhteensä n. 380, Lukioluokilla kouluyhdistyksen vapaaehtoinen tukimaksu
joista lukion opiskelijoita on 120.
on 91€ / kk.
Opiskelu lukiossa Liikenneyhteydet

Elias­koulun lukiossa teoria ja käytäntö kohtaavat; opis­ Bussit 14 ja 18, raitiovaunut 1 ja 3
kelu on käytännöllistä, tiedollista ja taiteellista. Lukiossa
kaikki opiskelevat seuraavia taito­ ja taideaineita: kuva­ Yhteystiedot
taide, musiikki, liikunta, draama, käsityöt, kotitalous ja
eurytmia. Opetussuunnitelmaan kuuluvat myös luontolei­ Ehrensvärdintie 31­35, 00150 Helsinki, EIRA
ri, TET­jaksot sekä ulkomaille suuntautuva kulttuurimatka. p. 045 7733 3862, toimisto@eliaskoulu.fi

Kielitarjonta Rehtori Kirsi Perttola - Ylinampa,
050 3578023, rehtori@eliaskoulu.fi
A­kielet: englanti, saksa, venäjä Apulaisrehtori Gitte Forsberg,
B1: ruotsi 040 7037460, gitte.forsberg@eliaskoulu.fi
B3: espanja, ranska, venäjä, saksa Opinto-ohjaaja Tiina Oksanen,
Muut kielet: japani (1­3 kurssia) 050 584 9249, tiina.oksanen@eliaskoulu.fi
Toimistosihteeri Merja Haapasalo,
Lukiodiplomit 045 7733 3862, toimisto@eliaskoulu.fi

Kuvataide, musiikki, liikunta, käsityö ja tanssi

Yhteistyö


Elias­koulu on osa maailmanlaajuista steinerkoululiikettä.
Opiskelijoilla on myös mahdollisuus suorittaa lukuvuoden
lukio­opinnot joko osittain tai kokonaan steinerkoulussa
ulkomailla.
Valintaperusteet


Elias­koulu on mukana yhteishaussa. Valintaperusteet
päivitetään opintopolkuun ennen yhteishaun alkamista.9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16