Page 3
P. 3OPPIVELVOLLISUUS


ON OHIVOIT VALITAOPPIMISENVAPAUDEN!
Kädessäsi on uusi Lukioon! –opas. Se on tehty
palvelemaan Sinua ja vanhempiasi hyvä yhdeksäs­
luokkalainen, kun pohdit jatko­opintovaihtoehtoja.
Lukioon! ­oppaaseen on koottu kaikki olennainen tieto
Helsingin lukioiden yhteishausta. Oh jauksellisessa osassa
kerrotaan lukio­opinnoista ja yli oppilas kirjoituksista.
Löydät myös päivämäärät, joita kevään 2018 yhteis­
haussa noudatetaan.
Koulukohtaisessa osassa on esitelty ne lukiot, jotka ovat
osallistuneet tämän oppaan laatimi seen. Mukana on
yksityisiä lukioita ja valtion kouluja.
Mukana olevia lukioita kuvaa oma leimaisuus
ja yhteisöllisyys sekä oppilasmyönteinen
ilmapiiri. Esitellyistä lukioista kerrotaan olennaiset
perustiedot: mm. opiskelulinjat, vuoden 2017 Oppaaseen voit
sisäänpääsyrajat, valintaperusteet, kielitarjonta ja
mahdolliset lukukausimaksut.
tutustuamyös osoitteessa
Julkaisija:
Yksityiskoulujen Liitto yhteistyössä
Helsingin yliopiston normaalikoulujen www.lukioon .fi
ja valtion koulujen kanssa.
Yksityiskoulun Liitto ry
Fredrikinkatu 61 A
00100 Helsinki
Puh: 050 3799 599
s­posti: tsto@yksityiskoulut.fi1
   1   2   3   4   5   6   7   8