Page 6
P. 6

Yhteishaku – kaikki hakevat jatkoon!Peruskoulun jälkeen edessä on opiskelupaikan valinta
yhdessä huoltajan kanssa. Haluatko jatkaa opintojasi
lukiossa vai ammatillisessa oppilaitoksessa? Lukioihin
ja ammatilliseen koulutukseen haetaan kevään yhteis- Tulokset juhannukseksi –
haussa. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa
www.opintopolku.fi. Hakulomakkeessa voit esittää viisi
hakutoivetta oman kiinnostuksesi mukaisessa järjes-
tyksessä. Hakutoiveita ja -järjestystä et voi muuttaa varmista opiskelupaikkasi
hakuajan päättymisen jälkeen. Samalla hakulomakkeella
voit hakea niin lukioihin kuin ammatillisiin oppilaitoksiin.
Saitko opiskelupaikan vai oletko varasijalla? Yhteishaun
Kevään 2018 yhteishakuaika on 20.2.-13.3.2018. tulos julkaistaan aikaisintaan 14.6.2018. Oppilaitokset
Nettihaku sulkeutuu 13.3.2018 kello 15.00. Koulut ilmoittavat hakijoille opiskelijavalinnoistaan kirjeitse. Op-
ilmoittavat mahdolliset pääsy-, soveltuvuus- ja kieli- pilaitokset ilmoittavat opiskelemaan hyväksyttyjen ja
kokeiden ajankohdat. Kysy omalta oppilaanohjaajal- julkaisuluvan hakulomakkeessa antaneiden opiskelijoiden
tasi, kuinka voisit valmistautua kokeisiin etukäteen. nimet myös koulujen kotisivuilla sekä ulko-ovilla ja ilmoi-
Haluat varmasti onnistua valinnassasi. Tutustuessasi op- tustauluilla. Ohjattu ilmoittautuminen tehdään lukioissa
pilaitoksiin, mieti omia kiinnostuksen kohteitasi, osaamis- muutamana arkipäivänä heti yhteishaun tulosten julkai-
tasi, vahvuuksiasi ja tulevaisuudensuunnitelmiasi. Kes- semisen jälkeen. Koulut ilmoittavat ilmoittautumispäi-
kustele ajatuksistasi huoltajasi ja oman oppilaanohjaajasi vät hyväksymiskirjeessä. Ilmoittautumisen yhteydessä
kanssa. Kerää tietoa oppilaitoksista ja niiden antamasta tehdään yleensä ensimmäisen vuoden kurssivalinnat.
opetuksesta vierailemalla oppilaitosten avoimien ovien Tilaisuudessa on mukana opinto-ohjaaja ja usein myös
päivillä ja kotisivuilla. Hyvä tiedonlähde on myös Opinto- tutor-opiskelijoita.
polku -verkkopalvelu (www.opintopolku.fi).
Sinun täytyy ilmoittaa oppilaitokseen opiskelupaikan
vastaanottamisesta tai peruuttamisesta viimeistään
28.6.2018. Ellet varmista opiskelupaikkaasi määräaikaan
mennessä, oppilaitos voi peruuttaa valinnan ja opiskelu-
paikkasi annetaan varasijalla olevalle.

4 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11