Yhteishaku

kaikki hakevat jatkoon

Kevään 2024 yhteishakuaika on 20.2.-19.3.2024.

Peruskoulun jälkeen edessäsi  on jatko-opiskelupaikan valinta. Haluatko jatkaa opintojasi lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa tai tutkintoon valmistavassa koulutuksessa? Peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin haetaan kevään yhteishaussa. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi. Hakulomakkeessa voit esittää seitsemän hakutoivetta oman kiinnostuksesi mukaisessa järjestyksessä. Hakutoiveita ja -järjestystä et voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Samalla hakulomakkeella voit hakea niin lukioihin kuin ammatillisiin oppilaitoksiin sekä tutkintoon valmistavaan (TUVA) koulutukseen.

 

Hakulomake sulkeutuu 19.3.2024 kello 15.00.

Koulut ilmoittavat mahdollisista omista hakemuksista tai kouluun toimitettavista liitteistä sekä pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeiden ajankohdat Opintopolussa ja kotisivuillaan. Kysy opinto-ohjaajaltasi, kuinka voit valmistautua kokeisiin etukäteen.

Haluat varmasti onnistua valinnassasi. Tutustuessasi oppilaitoksiin, mieti kiinnostuksen kohteitasi, osaamistasi, vahvuuksiasi ja tulevaisuudensuunnitelmiasi. Keskustele ajatuksistasi huoltajasi ja oman opinto-ohjaajan kanssa. Kerää tietoa oppilaitoksista ja niiden antamasta opetuksesta vierailemalla oppilaitosten avoimien ovien päivillä ja kotisivuilla. Hyvä tiedonlähde on myös Opintopolku -verkkopalvelu www.opintopolku.fi.

Yhteishaun kautta yksityiseen lukioon.

pistä kalenteriisi

Yhteishaun tärkeät päivämäärät

16.2.2024

Opintopolku.fi:n demolomakkeella voit harjoitella perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakulomakkeen täyttöä.

19.3.2024

Tallenna hakemuksesi Opintopolussa viimeistään 19.3.2024 kello 15.00. 

Paperihakemuksen on oltava perillä
Opetushallituksessa viimeistään 19.3.2023 kello 15.00.

13.6.2024

Saat valintatuloksen aikaisintaan 13.6.2024.

27.6.2024

Ota opiskelupaikkasi vastaan viimeistään 27.6.2024.

16.8.2024

Varasijoilta hyväksyminen päättyy 16.8.2024.

Syksy 2024

Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Valintaperusteet lukioon

päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo

Opiskelijat valitaan lukioihin pääsääntöisesti peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon osoittamassa paremmuusjärjestyksessä. Lukuaineita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet (vähintään yksi A-kieli), uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto.

Erityistehtävän saaneissa lukioissa ja painotetuilla lukiolinjoilla opiskelijavalinnassa voi olla lukuaineiden keskiarvon lisäksi muita kriteereitä. Näitä voivat olla esimerkiksi painotettu keskiarvo, valintakoe, haastattelu, hakemus tai lausunto. Tarkat tiedot lukioiden valintaperusteista saat lukioiden kotisivuilta, avoimista ovista ja Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lukioiden aloituspaikkamäärät ovat rajalliset, eivätkä kaikki samalla keskiarvolla tai pistemäärällä hakeutuvat välttämättä tule valituiksi. Saman keskiarvon tai pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen ensin hakutoivejärjestyksen mukaan ja sen jälkeen kaikkien aineiden keskiarvon mukaan.  Alimmilla keskiarvoilla valituiksi tulleiden keskiarvot vaihtelevat vuosittain.

Tulokset juhannukseksi

Varmista opiskelupaikkasi

Saitko opiskelupaikan vai oletko varasijalla? Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 13.6.2024. Jokainen hakija saa hakulomakkeessa ilmoittamaansa sähköpostiin tuloskirjeen sekä linkin opiskelupaikan vastaanottamiseen. Oppilaitokset voivat lähettää hyväksytyille hakijoille myös oman hyväksymiskirjeen, jossa kerrotaan mm. ensimmäisen vuoden ainevalintojen tekemisestä.. Oppilaitokset voivat ilmoittaa opiskelemaan hyväksyttyjen opiskelijoiden nimet myös kotisivuillaan, jos hakija on antanut siihen luvan hakulomakkeessa. Lisäksi kouluilla voi olla omia ilmoittautumispäiviä, jotka kerrotaan hyväksymiskirjeessä tai koulun kotisivuilla.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 27.6.2024. Ellet varmista opiskelupaikkaasi määräaikaan mennessä, oppilaitos voi peruuttaa valinnan ja opiskelupaikkasi annetaan varasijalla olevalle.

Valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen

taito- ja taideaineet merkitsevät

Yhteishaussa opiskelijat valitaan ammatilliseen koulutukseen perusopetuksen päättötodistuksesta saatavien pisteiden perusteella. Pisteitä ammatilliseen koulutukseen hakiessasi saat kaikkien aineiden keskiarvosta ja lisäksi parhaimmista taito- ja taideaineiden arvosanoista. Jos ammatillinen koulutus on ensimmäinen hakukohteesi, saat kaksi lisäpistettä kyseiseen koulutukseen.  Lisää tietoa pisteiden laskemisesta saat Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Joihinkin ammatillisten oppilaitosten perustutkintoihin on pääsy- ja soveltuvuuskoe. Kokeella pyritään valitsemaan opiskelijoita, jotka ovat motivoituneita ja innostuneita juuri kyseisestä koulutuksesta. Valintakokeeseen voit valmistautua tutustumalle koulutusalaan ja ammattiin, joille olet hakeutumassa – opinto-ohjaajasi kertoo sinulle lisää valmistautumisesta.

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?

voit vielä saada opiskelupaikan

Jos et saa opiskelupaikkaa kevään yhteishaussa, älä luovuta. Voit vielä saada paikan varasijajärjestelmän kautta, tai voit hakea vapaaksi jääneitä lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkoja jatkuvassa haussa heti tulosten julkaisemisen jälkeen tai myöhemmin kesällä. Myös tutkintoon valmistavaan koulutukseen on mahdollista hakea kesällä. Tietoa vapaiksi jääneistä opiskelupaikoista löydät oppilaitosten kotisivuilta ja osoitteesta www.opintopolku.fi.

Kesäkuussa  saat ohjausta peruskoulun opinto-ohjaajaltasi. Myös Ohjaamo voi kesän aikana auttaa  tulevaisuutesi suunnittelussa ja koulutuspaikan etsinnässä. Ohjaamo tarjoaa tukea alle 29-vuotiaille helsinkiläisille nuorille, jotka ovat jääneet ilman toisen asteen koulutuspaikkaa tai keskeyttäneet opintonsa. Lisätietoa Ohjaamosta löydät täältä.