Helsingin Saksalainen koulu

Helsingin Saksalaisen koulun lukion erityistehtävänä on perehdyttää opiskelijat saksan ja suomen kieliin ja molempien maiden kulttuureihin. Lukion päättötutkinto on Deutsches Internationales Abitur (DIA), johon kuuluu sekä kirjallisia että suullisia tutkintoaineita. Se rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon ja antaa suorittajalleen hyvät jatko-opintomahdollisuudet myös muissa maissa. Lukiossa on noin 100 opiskelijaa.

Opiskelu lukiossa

Lukio-opetuksen tavoitteena on laaja yleissivistys, monipuolinen kielitaito ja hyvät jatko-opintovalmiudet. Opetuskieli on pääsääntöisesti saksa ja kaikki opiskelevat matematiikan laajan oppimäärän. Saksan ohella joitakin oppiaineita opetetaan suomeksi ja englanniksi. Eri kielissä voi suorittaa kielitutkintoja: DELF A2/B1/B2, CAE, Latinum ja Certilingua. Päättötutkinnon toisen suullisen kokeen voi korvata erityisosaamisen tutkinnolla. Lukiossa ei ole jaksojärjestelmää ja lukio suoritetaan kolmessa vuodessa.

Opiskelumaksut

Lukukausimaksu 336,50€

Valintaperusteet

Lukioon valittavalla oppilaalla tulee olla perusopetuksen päättötodistus tai vastaava ulkomainen todistus. Lisäksi hänen tulee osata riittävästi saksaa. Koulu ei ole mukana yhteishaussa, ja opiskelijavalinnasta päättää rehtori. Henkilökohtaisen haastattelun lisäksi järjestetään tarvittaessa erillinen kielikoe sekä kokeita muissa aineissa. Suosittelemme useamman päivän mittaista tutustumista kouluun ennen hakeutumista.

 

Kielitarjonta

A-kielet: saksa, englanti
B1: ruotsi tai ranska
B2: latina
B3: ranska tai venäjä

Yhteistyö

Koulu kuuluu Saksan ulkomaankoulujen verkostoon, jonka kautta on muun muassa mahdollista järjestää oppilasvaihtoa. Opiskelijat tekevät lukioaikanaan opintomatkan saksankielisiin maihin ja sen puitteissa yhteistyöprojektin Heidelbergin yliopiston kanssa sekä tutustuvat myös muihin saksankielisiin yliopistoihin. Matkoja tehdään myös muihin Euroopan maihin. Yliopistoyhteistyön lisäksi lukiolaiset tutustuvat työelämään Suomessa ja ulkomailla.

Avoimet ovet

Avoimet ovet lauantaina 13.1.2024 klo 10.00 – 13.00.
Muista tutustumisajankohdista sovitaan lukion koordinaattorin kanssa.

Helsingin Saksalainen koulu

Malminkatu 14, 00100 Helsinki, KAMPPI

Liikenneyhteydet

Metro, bussit ja raitiovaunut

Lukioon tutustuminen

Yhteydenotot

Helsingin Saksalainen koulu

Malminkatu 14, 00100 Helsinki, KAMPPI

Opinto-ohjaaja

Martina Dumbrajs, +358 (0)40 158 7312, martina.dumbrajs@dsh.fi

Lukion koordinaattori

Ines Päivärinta, +358 9 68506549, ines.paivarinta@dsh.fi