Helsingin normaalilyseo

Helsingin yliopiston harjoittelukoulu

Opiskelu lukiossa

Helsingin normaalilyseo on Helsingin yliopiston harjoittelukoulu, jossa opiskelee noin 250 lukiolaista. Lukio painottaa tieteeseen ja tutkimukseen perustuvaa laaja-alaista yleissivistystä. Lukion aikana on mahdollista suorittaa yliopisto-opintoja ja tehdä lukiodiplomeja. Samassa rakennuksessa toimivat myös peruskoulun yläluokat 7 – 9 ja alakoulun luokat 1 – 6.

YLEISLINJA

Opiskelu lukiossa

Opiskelu ja opetus perustuvat tutkimukseen ja teemme tiivistä yhteistyötä Helsingin yliopiston ja muiden harjoittelukoulujen kanssa. Opetusharjoittelijat ovat tärkeä osa arkeamme ja he tuovat tullessaan uusinta tietoa yliopistomaailmasta.  Koulumme kieliohjelma on monipuolinen ja tarjoamme mahdollisuuden opiskella esimerkiksi latinaa.  Lukiomme valinnaisissa opinnoissa on mahdollista perehtyä erilaisiin kiinnostaviin kokonaisuuksiin ja syventää esimerkiksi tieteellisen ajattelun taitoja.  Koulussamme on aktiivisesti toimiva ja arvostettu lukion opiskelijakunta, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä lukiomme kehittämiseksi. Norssissa yhteisöllisyys ja opiskelijoiden hyvinvointi on tärkeää.

Sisäänpääsyraja 2023

Alin keskiarvo 9,67

Valintaperusteet

Peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo.

Yhteistyö

Tärkein yhteistyötahomme on Helsingin yliopisto, jonka kanssa toimimme Tiedeopetusyhteistyöohjelman mukaisesti. Lukiolaiset voivat osallistua erilaisiin kansainvälisiin projekteihin ja opintojaksoille, joiden osana on opintomatka ulkomaille, esim. Cerniin, Euroopan ydintutkimuskeskukseen. Työelämäyhteistyötä toteutetaan mm. opinto-ohjauksen puitteissa.

Kielitarjonta

A-kielet: englanti, ranska, ruotsi
B1: ruotsi
B2: latina, ranska, saksa, venäjä
B3: latina, ranska, saksa, venäjä

Lukiodiplomit

Kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta, media, musiikki

Avoimet ovet

Keskiviikkona 24.1.2024 klo 18.00

Muista ajoista voi sopia opinto-ohjaaja Merja Laineen kanssa.

Helsingin normaalilyseo

Ratakatu 6, PL 38, 00014 Helsingin yliopisto, ULLANLINNA

Liikenneyhteydet

Raitiovaunut 3 ja 10 ja bussit 20 ja 30

Lukioon tutustuminen

Yhteydenotot

Helsingin normaalilyseo

Ratakatu 6, PL 38, 00014 Helsingin yliopisto, ULLANLINNA

 

Rehtori

Marja Honkaheimo 02941- 28171; +358 (0)50 3054131

Opinto-ohjaaja

Merja Laine merja.laine@helsinki.fi;0294128155

Koulusihteeri

Maija Lith, 02941 28157,
+358 (0)50-4155557;  maija.lith@helsinki.fi